0086-28-85540220
Discovery Tour in East Tibetan Areas Kham-Amdo
The Kham and Amdo Tibetan areas boast wide area. With spectacular glaciers and snowy mountains, the plateau boasts ups and downs terrain, complex and changeable climate. Thanks to the unique cultural and geographical environment, it has nurtured rich and special culture and ethnic customs in Kham and Amdo Tibetan areas. Here primitive nationality, different scenery and cultural customs can be met. On the way in Kham and Amdo Tibetan areas, you will be impressed by the rich culture, devout religious beliefs, and simple folk customs. The discovery tours with rich connotation take us to explore the essence of the east Tibetan area - the paradise of pure land.
Panoramic Tour in Western Sichuan
Grand Nature and Culture Tour to West Sichuan
13 Days Private Tour | Chengdu – Sanxingdui – Mianyang – Jiangyou - Pingwu – Jiuzhaigou – Huanglong – Songpan – Maoxian - Taoping – Wolong – Siguniang Shan – Danba – Tagong – Xinduqiao – Yajiang – Litang – Daocheng – Shangri-La Town – Yading – Shangri-La Town – Xinduqiao – Kangding - Luding - Chengdu
Highlights
View More
Charm of Amdo and Kham in Western Sichuan
Nature and Culture Tour in Western Sichuan
13 Days Private Tour | Chengdu – Dujiangyan – Taoping – Guer Gou – Aba – Rangtang – Wengda – Luhuo - Garze - Manigango - Yilhun Lhatso – Dege – Pelyul - Yarchen Gar – Garze – Tagong – Danba – Siguniang Shan – Wolong - Chengdu
Highlights
View More
Essence of Tibetan Area Kham in West Sichuan
Culture, Nature and Adventure in Kham
14 Days Private Tour | Chengdu – Dujiangyan – Wolong – Siguniang Shan – Danba – Tagong – Luhuo - Garze - Manigango - Yilhun Lhatso – Dege – Pelyul - Yarchen Gar – Garze - Xinlong - Litang -  - Yajiang - Xinduqiao - Kangding - Yaan - Chengdu
Highlights
View More
Searching for Shangri-La in West Sichuan and North Yunnan
Nature and Culture Travel in West Sichuan and North Yunnan
14 Days Private Tour | Chengdu – Dujiangyan – Wolong – Siguniang Shan – Danba – Tagong – Yajiang – Litang – Daocheng – Shangri-La Town – Yading – Shangri-La Town - Qingde - Xiangcheng – Derong - Shangri-La – Tiger Leaping Gorge – Lijiang – Shaxi – Xizhou – Dali - Kunming
Highlights
View More
Impression of Danba and Tagong in Western Sichuan
Meet Gyarong and Khampa Tibetan in Western Sichuan
6 Days Private Tour | Chengdu – Dujiangyan – Panda in Wolong – Siguniang Shan – Danba – Bamei – Tagong – Xinduqiao – Kangding – Luding – Yaan – Shangli - Dayi - Chengdu
Highlights
View More
Amazing Western Sichuan with Danba, Tagong and Yading
Nature and Culture Travel in West Sichuan
9 Days Private Tour | Chengdu – Dujiangyan – Wolong – Siguniang Shan – Danba – Tagong – Yajiang – Litang – Daocheng – Shangri-La Town – Yading – Litang - Yajiang - Xinduqiao - Kangding - Yaan - Chengdu
Highlights
View More
Highlights of Sichuan
Nature and Culture Tour in Sichuan
10 Days Private Tour | Chengdu – Leshan – Emeishan – Sanxingdui – Jiangyou - Pingwu – Jiuzhaigou – Huanglong – Songpan – Maoxian – Taoping – Wolong – Dujiangyan – Qingchengshan – Chengdu
Highlights
View More
China Classic Tour with Panda, Huanglong and Jiuzhaigou
Cultural and Natural Highlights in China
11 Days Private Tour | Chengdu – Dujiangyan – Taoping – Songpan – Chuanzhusi - Huanglong – Chuanzhusi - Jiuzhaigou – Wenxian - Guangyuan - Xi’an – Beijing
Highlights
View More
Culture and Nature Tour in Sichuan, Gansu and Qinghai
Discover Cultural and Natural Highlights
11 Days Private Tour | Chengdu – Dujiangyan – Wolong – Siguniang Shan – Wolong – Taoping – Songpan - Jiuzhaigou – Huanglong – Chuanzhusi – Ruoergai – Tiebu - Langmu Si – Hezuo - Xiahe – Tongren – Xining – Kumbum – Xining
Highlights
View More
Discover the South of Clouds - Yunnan
Panoramic Yunnan Tour
15 Days Private Tour | Kunming – Shilin - Jianshui – Yuanyang – Yuxi – Kunming – Dali – Xizhou – Shaxi – Lijiang – Tiger Leaping Gorge - Shangri-La – Benzilan – Dechen - Feilai Si / Meili Snow Mountain and Mingyong Glacier – Cizhong – Tongle - Tacheng – Shigu - Lijiang
Highlights
View More
Tour of Jiuzhaigou and Huanglong
Discover Nature Wonders in West Sichuan
3 Days Private Tour | Jiuhuang Airport - Jiuzhaigou - Huanglong - Jiuhuang Airport
Highlights
View More
Hiking Tour in Jiuzhaigou and Huanglong
Amazing Lakes and Mountains in West Sichuan
4 Days Private Tour | Jiuhuang Airport - Jiuzhaigou - Huanglong - Jiuhuang Airport
Highlights
View More
Explore Jiuzhaigou, Huanglong and Panda in Wolong
Nature and Culture Tour to West Sichuan
7 Days Private Tour | Chengdu – Sanxingdui – Jiangyou - Pingwu – Jiuzhaigou – Chuanzhusi - Huanglong – Chuanzhusi - Songpan – Maoxian – Taoping – Wolong – Chengdu
Highlights
View More
East Tibet Amdo and Silk Road
Travel from Tibetan Area of Gansu and Qinghai to Silk Road
12 Days Private Tour | Lanzhou – Bingling Si – Xiahe – Tongren – Kumbum - Xining – Zhangye – Jiayuguan – Dunhuang – Liuyuan - Turfan – Kashgar – Karakuli Lake – Kashgar
Highlights
View More
Cross Amdo to Kham
Discover East Tibetan Area Amdo-Kham in Gansu, Qinghai and Sichuan
14 Days Private Tour | Lanzhou – Bingling Si – Xiahe – Tongren – Xining – Kumbum – Koko Nor – Madoi – Yushu – Shiqu – Dzochen – Manigango - Yilhun Lhatso – Dege – Pelyul – Yarchen Gar - Garze – Luhuo – Dawu – Bamei – Tagong - Danba – Siguniang Shan – Wolong – Chengdu
Highlights
View More
Discovery Tour to Amdo-Kham of Gansu and Qinghai
Discover East Tibetan Area Amdo and Kham in Gansu and Qinghai
11 Days Private Tour | Lanzhou – Bingling Si – Xiahe – Tongren – Kanbula – Lijiaxia – Guide – Tongde – Machen – Huashixia – Madoi – Yushu – Madoi – Koko Nor – Kumbum – Xining
Highlights
View More
Other Tibet Tour Packages
Other Tour Packages of East Tibet Kham-Amdo